Инстал Систем Веруваме дека професионалниот пристап ќе ни обезбеди добро место во листата за избор кај постоечки и нови клиенти, добавувачи и наши вработени. Инстал Систем опстојува неколку години и бележи раст во конкурентноста на пазарот. Ние сме цлеосно подготвени за комплетен инженеринг услуги во областа на електричните инсталации од концепт до дизајн, изведба, предавање и приклучок за употреба. Во своето работење Инстал Систем ги имплементира сите најнови стандарди и технологии, со голем акцент на квалитетот и безбедноста. Поголем број на проекти го докажуваат нашето ефикасно и ефективно работење во следната листа на системи: Електрични инсталации - дистрибуција и заземјување Електромоторни погони Внатрешно и надворешно осветлување Громобранска заштита Алармни системи и контрола на пристап Противпожарни системи Кабелски менаџмент за телефонски и компјутерски мрежи Приклучок на агрегати Разводни ормари, ормари за автоматика Домашни услуги Реновирање на стан или куќа Осветлување на внатрешен простор Осветлување на двор Приклучок во глобална мрежа Деловни услуги Целосна изведба за станбени и деловни објекти Надградба, одржување и тестирање Прилагодување во согласност со правилата за технички прием Надзор и управување на изведбата Нашиот пакет на услуги покрива: проектирање, набавка на материјали од врвни производители, инсталација, тестирање, почеток на употреба, одржување и надградба.

Веруваме дека професионалниот пристап ќе ни обезбеди добро место во листата за избор кај постоечки и нови клиенти, добавувачи и наши вработени.

Инстал Систем опстојува неколку години и бележи раст во конкурентноста на пазарот.

Во своето работење Инстал Систем ги имплементира сите најнови стандарди и технологии, со голем акцент на квалитетот и безбедноста.

Поголем број на проекти го докажуваат нашето ефикасно и ефективно работење во следната листа на системи:

 • Електрични инсталации - дистрибуција и заземјување
 • Електромоторни погони
 • Внатрешно и надворешно осветлување
 • Громобранска заштита
 • Алармни системи и контрола на пристап
 • Противпожарни системи  
 • Кабелски менаџмент за телефонски и компјутерски мрежи
 • Приклучок на агрегати
 • Разводни ормари, ормари за автоматика

Ние сме целосно подготвени за комплетен инженеринг услуги во областа на електричните инсталации од концепт до дизајн, изведба, предавање и приклучок за употреба.

Домашни услуги

 • Реновирање на стан или куќа
 • Осветлување на внатрешен простор
 • Осветлување на двор
 • Приклучок во глобална мрежа

Деловни услуги

 • Целосна изведба за станбени и деловни објекти
 • Надградба, одржување и тестирање
 • Прилагодување во согласност со правилата за технички прием
 • Надзор и управување на изведбата

Нашиот пакет на услуги покрива:

 • проектирање,
 • набавка на материјали од врвни производители,
 • инсталација,
 • тестирање,
 • почеток на употреба,
 • одржување и
 • надградба.